واحد تولید

نام و نام خانوادگی : آقای حسن عبدالرحیمی

سمت : مدیر واحد تولید

تحصيلات

کارشناس مهندسي عمران – عمران، دانشگاه آزاد سمنان، ۱۳۸۴-۱۳۸۰٫

 تجربه كاري

  • سرپرست کارگاه ساختمانی شرکت صنعت ساختمان سنگسر (ابتدای ۱۳۸۹ تاکنون).
  • مسئول کنترل کیفیت، تضمین کیفیت و آزمایشگاه شرکت تولیدی گچ آئینه سمنان (۷۸-۸۹).
  • مسئول فنی پروژه های سختمانی؛ ۸۰ واحدی سروناز، ۵۶ واحدی گلبرگ، ۱۸ واحدی صدف، ۱۸ واحدی ذوالفقار، در شهرک سازی شرکت ذوالفقار شاهرود (۸۵-۸۷).
  • مسئول کنترل کیفیت شرکت تولیدی ایزوگام جلا سمنان (۸۴-۸۵).

 سوابق آموزشی

  • دوره آموزشی روش های آزمون مصالح مصالح ساختمانی از قبیل بتن، گچ، ایزوگام و …، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان.
  • دوره آموزشی عارضه یابی سازمانی و بهره وری، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی استان سمنان.
  • دوره آموزشی استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008.
  • دوره آموزشی ICDL.