خدمات پردیس نگین

آزمایشگاه مرجع گچ

انجام آزمایش‌های استاندارد گچ

مشاوره و تهیه فرمولاسیون

مشاوره برای بهبود کیفیت محصولات و تولید فرمولاسیون اختصاصی برای محصولات پایه گچی و سیمانی

تولید و فروش محصولات گچی وسیمانی

افزودنی‌ها و محصولات سیمانی و گچی خاص

آخرین محصولات
فهرست